Het wandelpad langs de jachttoren in Meensel is .. bewandelbaar ;)

Wist je dat onze gemeente een 15-tal jaar geleden een  folder  ‘De Boomgaardenwandeling te Meensel-Kiezegem’ uitbracht ? Toch een toeristische troef voor onze omgeving ! Dit samen met de site van Museum44, de beleving bij Fruit Vanhellemont en de Wollekens, de stopplaatsen in het Boerenhof en Het Klein Verlet… en wie weet binnen een paar jaar een nieuwe wijngaard met eigen wijnproductie ….

Maar … we kregen er de laatste tijd vele vragen over, maar deze onduidelijkheid is nu van de baan, er mag uiteraard gewandeld worden over het wandelpad langs de jachttoren in Meensel !
Met een aantal betrokken partijen zijn er de voorbije weken diverse contacten geweest. Deze contacten hebben geleid tot een gentleman’s agreement, waarbij overeengekomen werd dat er over deze betrokken grondstrook wandelaars mogen passeren, zo ook de Boomgaardenwandeling en de Oorlogswandeling. Voor grotere evenementen worden de aanpalende eigenaars best wel op de hoogte gebracht door de organisator. Dit alles met respect voor de aanpalende eigendommen.
Om dit te verduidelijken zijn er aan beide zijden van dit wandelpad bordjes geplaatst met de nodige info .. je mag er passeren, maar sluit wel het hekken terug.

 

Ons dialect in Minsel en Kiesekom…

Ons dialect – ons Minsels en Kiesekoms – verdwijnt stilaan .. de ouderen onder ons spreken het nog, de jongeren spreken ‘op de letter’, zoals men dat vroeger zei als men ABN of schoon Vlaams sprak.

In het boek ‘Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon’, J.F. Tuerlinckx, 1886 vind je nog oude woorden vanuit onze streek.

Laat ons de toekomst zelf ook lijsten aanleggen met dialectwoorden en hun betekenis. Zo vermeldt Octaaf Duerinckx in zijn lijst : ‘ale Bekes helepe zei het begenke en zpiste in de zieje’.  ( e wordt uitgesproken als een doffe e). Of Lydie Van Cauwenbergh in haar boekje : ‘huppeling : oorkussen’.

 

 

Dit wandelpad door de jaren heen…

Uit gezonde nieuwsgierigheid is eens opgezocht wat er over deze wandelweg terug te vinden is: vele foto’s, verwijzingen op wandelkaarten en georganiseerde evenementen. En dit zegt dan nog niets over de individuele wandelaar die hier ten allen tijde passeerde. Bekijk meer het in het volgend overzicht.

 

 

Onze oude vlaggen zijn geconserveerd !

Op 7 september ll. werden deze oude vlaggen ingepakt volgens de regels van de kunst : opgerold op zuurvrije kokers en gewikkeld in zuurvrij zijdepapier. Hierbij werden we vakkundig begeleid door Joke Vandermeersch en Marie-Anne Perquy, beide textielrestaurator-conservator. Dit project geniet ook de steun van de Nationale Loterij ! Later volgt uiteraard nog een uitgebreid verslag via onze website.

Een digitale inventaris van een 40-tal gekende oude en recente vlaggen uit onze beide dorpen is te raadplegen op deze website in de map ‘Vlaggen in onze twee dorpen’.

In 2023 plannen we een tentoonstelling van deze vlaggen – of een replica – op de museumsite van Museum44, Meensel.