Het grondbezit van de familie Kenes

Boonaerts, landmeter eerste klas, maakte omstreeks 1824 een kaart van Meensel-Kiezegem. Dr. fil. Paul Kempeneers maakte er een werkkaart van aan om dit onderwerp beter te bestuderen. Hij kleurde ook deze kaart in om zo een beter zicht te krijgen op de eigenaars van de grond… de familie Kenes bezat toen wel een groot deel van Meensel ! Lees verder ..

De kaart van Godefridus Loos, 1781

Godefridus Loos was een Antwerpse landmeter. Hij werkte hier in opdracht van de Edele Jonckvrouwe Marie-Anne Francoise Leonardine le Roy de Valanglard, vrouwe der Baenderij van Kieseghem. Hij moest hier alle landen, bossen en weiden opmeten die eigendom van deze jonkvrouw waren. Deze opmeting werd uitgevoerd in het voorjaar van 1781 en opgetekend op een kaart van Kieseghem, bewerkt door Dr.fil. P. Kempeneers.

Meensel-Kiezegem, plaatsnamen en hun geschiedenis

Een interessant naslagwerk voor wie meer wil weten over het dorp waarin hij of zij leeft …. 192 blz informatie, afbeeldingen van 12 historische documenten, 21 plattegronden, 22 prentkaarten en foto’s. Dit boek  “Meensel-Kiezegem – plaatsnamen en hun geschiedenis” is van de hand van Dr. fil. Paul Kempeneers, Tienen. Meer info in de volgende flyer.