Welkom

Van harte welkom op deze website van Meensel-Kiezegem……. twee fijne dorpjes gelegen in hartje Hageland, Vlaams-Brabant.

Er bestaat wel al een – eerder zeer beperkte –  Wikipedia pagina, maar onze website diept de geschiedenis en het erfgoed van onze twee parochies verder uit. Deze bijdragen zijn mogelijk door eigen opzoekingswerk, maar ook door de bijdrage van jullie – als dorpsgenoten !

Om de twee maanden wordt er zo ook nieuwe info op de website geplaatst.

Onderneem zelf een interessante zoektocht door de verschillende rubrieken in de categorie ‘Geschiedenis’ : de kerk van Meensel, de kerk van Kiezegem, oude foto’s van M-K met enige uitleg, info over WO I, oude postkaarten, folklore, Meensel-Kiezegem op oude landkaarten. Verder ook de familie Kenes in Meensel, Hoeve Nijselrode, de adellijke familie Van Der Noot in Kiezegem, den tram, foto’s vroeger vs. nu, …. zelfs ook iets over archeologie in M-K.

Het mag gezegd worden dat die oude foto’s de meeste reacties teweeg brengen… kijk … misschien sta je er zelf ook ergens op … heel lang geleden…

Voor twee onderwerpen verwijzen we echter naar de bestaande bronnen…..

 • Enerzijds voor Eddy Merckx – toch één van de beroemdste Belgen.. hij is in Kiezegem geboren. Naast alle info die je over hem kan vinden op ’t internet, is er uiteraard ook een hoofdstuk op deze site aan hem gewijd.
 • Anderzijds het trieste verhaal van WO II; hier kan je dan best terecht bij NCPGR Meensel-Kiezegem ’44 of in Museum44.

Ook het verenigingsleven leeft in onze dorpen .. Landelijke Gilde, Ferm (de vroegere KVLV) met hun zeer actief Mamadepot Hageland, de KLJ jongeren, de kermissen van Meensel en Kiezegem, Samana (het vroegere ziekenzorg), de St-Sebastiaansgilde van Meensel, de Okra’s van Meensel en Kiezegem, de voetbal, de wielerclub, ….

Ondertussen hebben we toch al enkele realisaties kunnen bewerkstelligen… enkele voorbeelden :

 • 2011 : Digitalisatie van oude geschriften in de abdij van Averbode, nl. de kaartenboek ivm hoeve Nijsselrode in Meensel (1388, 1629, …).
 • 2011 : de website meensel-kiezegem.be bestond wel, maar werd door ons overgenomen.. met het huidige resultaat..
 • 2013 : Digitalisatie van oude geschriften  in de abdij van Grimbergen, nl. een oud kerkregister van Kiezegem (1633).
 • 2014 : Aanzet tot de restauratie van de kapel van Spikdoorn, finalisatie in 2017.
 • 2014 : Uitgave van het boek ‘Meensel-Kiezegem – plaatsnamen en hun geschiedenis’, van de hand van Dr. Fil. Paul Kempeneers.
 • 2014 : Digitalisatie van de oude kerkgeschriften van Meensel.
 • 2015 : Aanzet tot het behoud en opmaak van de mortier van WO I.
 • 2016 : Digitalisatie van oude geschriften in de abdij van Park, nl. over goederen gelegen in Meensel. (1553, 1698,1649, 1829, ..) .
 • 2018 : Digitalisatie van de oude kerkgeschriften van Kiezegem.
 • 2019 : Invullen en financieren erfgoedkamer in Museum44.
 • 2020 : In bewaring krijgen van alle oude BJB vlaggen.
 • 2021 : In bewaring krijgen van de breuk van de Jonkheid van Kieseghem en ook die van de St-Sebastiaansgilde van Kieseghem.
 • 2021 : Het aantal van effectieve / werkende bestuursleden is van 3 naar 4 gegaan. Ondertussen wordt de e-nieuwsbrief al verstuurd naar meer dan 300 mailadressen; onze facebook heeft meer dan 900 ‘vind-ik-leukers’.
 • 2021 : In bewaring krijgen van enkele oude vlaggen: St-Sebastiaansgilde Kieseghem (dd. 1790), Boerengilde Meensel (dd. 1898), toneelvereniging ‘Hoop en Wil’ (dd. 1930), ..
 • 2021 : Aanmaak replica St-Elooibeeld, kerk Meensel (2021).
 • 2022 : Februari, plaatsing van het St-Elooibeeld op zijn oorspronkelijke plaats.. de nis in de noordermuur van de kerk van Meensel.
 • 2022 : En wat betreft de oude vlaggen: financieren en conserveren onder toeziend oog en met professioneel advies van erkende restauratoren. Dit werd uitgevoerd op 7 september ll.
 • 2022: Oktober, er mag gewandeld worden over het wandelpad langs de jachttoren in Meensel…  we kregen er de laatste tijd vele vragen over, maar deze onduidelijkheid is nu van de baan. Zie voor meer info op deze website in de map ‘de Boomgaardenwandeling in Meensel-Kiezegem
 • 2023 : begin juni zorgden we ervoor dat de (klein)kinderen van NKB kapitein Jef De Windt het archief van hun (groot)vader onder de nodige persbelangstelling konden overhandigen aan Museum44.
 • 2023 : 10 september – Open Monumentendag – verzamelen we alle vlaggen – of een replica – op de museumsite van Museum44, Meensel. Ook  de nog actieve vlaggen van de plaatselijke verenigingen zijn te zien. In 1993 – 30 jaar geleden – waren ze voor de laatste.. ook voor Open Monumentendag.
 • 2024 – dit jaar staat in het teken van de 80-jarige herdenking van de razzia’s die onze beide dorpen troffen in augustus 1944. Hier helpen we Museum44 om hiervan een memorabel jaar te maken :
   • maart – mei 2024 : tentoonstelling kunstwerken Despaux & Linda van der Meeren in de St-Mattheüskerk van Meensel.
   • juni – juli 2024 : tentoonstelling Neuengamme en haar bijkampen in de St-Mattheüskerk van Meensel.
   • augustus – oktober 2024 : tentoonstelling  Meensel-Kiezegem’44 – 80 jaar later in de St-Mattheüskerk van Meensel.
   • zondag 11 augustus 2024 : herdenkingsplechtigheid.
 • 2024 : 15 t/m 21 april – erfgoedweek en -dag met thema ‘Thuis’ in samenwerking met onze gemeente. Een tentoonstelling om het thuis gevoel op te roepen van vlak na de razzia’s in WO II. De kinderen van de scholen van Tielt-Winge komen dan ook op bezoek voor de nodige uitleg en zoekopdrachten.
 • 2024 : 30 juni : we hielpen – achter de schermen – mee aan de recuperatie van een mooi schilderij van de St-Pieterkerk van Kiezegem. Het is trouwens door onze zorgvuldige inventarisatie van de bezittingen van deze kerk dat duidelijk kon aangetoond worden dat dit werkje wel degelijk zijn plaats hier heeft.
 • 2024 : 8 september – open monumentendag: in samenwerking met onze gemeente hebben hier een wandelroute uitgewerkt langs onze bestaande en verdwenen kapelletjes. Er is toch heel wat info en pittige details voorhanden.

Ons contacteren kan je altijd via:    info@meensel-kiezegem.be

Alvast veel leesgenot.