2 – Jean Daenen

In zijn loopbaan als perscorrespondent van dagblad “Het Volk”, bracht Jean Daenen (° 22 november 1932, Wersbeek – * 7 november 2021, Tienen) in de periode eind de jaren ’50 – begin de jaren ’70, verslag uit over verschillende activiteiten in onze beide dorpen en buurgemeenten: feesten van scholen en verenigingen, gildereizen, sportgebeurtenissen, nieuwsfeiten,…

Dit leverde een hele verzameling foto’s, dia’s en krantenartikels op uit die periode. Er was een duidelijke vraag naar deze foto’s door de mensen van Meensel en Kiezegem.

Vele van deze foto’s worden dan ook gebruikt om op regelmatige basis op de website te plaatsen. Ook kunnen we steeds bij hem terecht voor verdere uitleg over al dat beeldmateriaal.

Veel van dit materiaal wordt dan ook uitgewisseld met de heemkundige kringen van onze buurgemeenten.

3 – Guido Hendrickx

Guido Hendrickx (°09/07/1934, Meensel-Kiezegem) stond mee aan de wieg van deze website. Deze werd indertijd opgestart door Geert Michiels en Pieter Lambrechts, beide inwoners van Kiezegem. De ene wou wat meer doen met zijn zelfgemaakte foto’s, de andere wou meer informatie opzoeken en verzamelen over de geschiedenis van het dorp.

Guy zorgde voor de inbreng van vele verhalen.  Ook nu geeft hij nog de nodige info bij de talloze foto’s en vragen.

 

4 – Jozef De Bruyn

Jozef De Bruyn (°06/07/1931, Kiezegem) heeft met zijn kennis over de geschiedenis van de beide dorpen heel wat bijgedragen zodat de juiste info kan verschijnen. Zo vulde hij o.a. bij alle oude postkaarten van Kiezegem de juiste namen aan, met vermelding van extra info.

Hij heeft ook enkele oude geschriften welke geraadpleegd werden: gildeboek van de St-Sebastiaansgilde van Kiezegem, schrift van de toenmalige brouwerij, …. Hij gaf hier ook de nodige achtergrond info bij.

Hij bracht ons ook in contact met de laatste afstammeling van de voormalige baron van Kieseghem: Sabine du Passage.

 

5- Paul Kempeneers

Dr. fil. Paul Kempeneers (°9 december 1935, Tienen) heeft op vele manieren bijgedragen tot het succes van deze website: hij schreef o.a. op onze vraag het boek Meensel-Kiezegem – plaatsnamen en hun geschiedenis”. Hij bezocht hiervoor de vele rijksarchieven in Leuven, Hasselt, Brussel,… Hierdoor kregen we dan toegang tot vele oude documenten.

Door hem kregen we ook een mooi zicht op oude kaarten: Kaart van Popp (1886), Atlas der Buurtwegen (1845), atlas der waterlopen (1884), kaart van Bonnaerts (1824), G. Loos( 1781), Villaret (1748),…

Sommige van zijn sprokkels – die verschijnen in De Streekkrant, en welke enig verband hadden met onze beide dorpen – verschijnen op de website, met extra info van zijn hand.

En in verband met vragen over oude woorden, maten en gewichten, kunnen we steeds bij hem terecht.