Diestiaans ijzerzandsteen.

In september 2019 was er een studiedag over het Diestiaan ijzerzandsteengebruik. Michiel en collega Marleen De Ceukelaire droegen hun ‘steentje’ bij onder de vorm van het artikel ‘Voorkomen en ontginning van Diestiaan ijzerzandsteen’. De andere bijdragen in dit lijvig document zijn eveneens boeiende litteratuur over dit gesteente !

Erfgoedsteen van het Hageland

Michiel Dusar verhaalt in dit artikel: “… IJzerzandsteen komt dicht bij de oppervlakte voor en is overal wel als bouwsteen gebruikt, maar meestal ondergeschikt aan andere al dan niet lokale bouwstenen met kalk- of kiezelcement.
Een opvallende uitzondering is het Hageland, een natuurlijk landschap in het noordoosten van de provincie Vlaams-Brabant. In het Hageland is de roestbruine steen in alle oude monumenten aangewend, zodanig dat het Hageland met ijzerzandsteen wordt geïdentificeerd. Specifiek gaat het hierbij om de grauwensteen, die sinds 1839 Diestiaanse ijzerzandsteen wordt genoemd… “

Van Adinkerke tot Kessenich… 1000 jaar Vlaamse bouwgeschiedenis bewaard in steen.

Michiel doorkruist hier alle Vlaamse provincies op zoek naar zowel prestigieuze gebouwen in historische stadskernen als naar eenvoudige dorpskerken met oog voor het historische natuursteengebruik… een mooie uiteenzetting, gegeven in 2019.

3 bis – Kerk St-Mattheüs – krabsporen en napjes op de buitenmuur…

“…. Is er nu één gebouw in een dorp dat zoveel geschiedenis in zich heeft als een kerk ?….In kleine onopvallende dingen schuilt soms een heel verhaal als je aandachtig kijkt ….”

Onze dorpsgenoot Chris Goethuys : “…. Tijdens een rondleiding in de abdij van Averbode, wees een pater krabsporen aan in de ijzerzandsteen bij de gekende drie-provinciën-poort. Het bekomen steenstof namen de mensen mee vanwege de vermeende heilzame werking tegen allerlei kwalen; het werd verwerkt in zalfjes, schapulieren of drankjes.

Hierdoor gaf ik er speciale aandacht aan wanneer ik langs kerken en kapelletjes kwam. Aan de kerk van Meensel vond ik, naast uitgeschraapte groeven, ook napjes; dit zijn kleine en grotere gaten met meestal een bolvormige bodem die zo werden uitgeschraapt om steenstof te bekomen …”

En prompt ging Chris dan alle kerken van onze Sint-Donatus parochie af.

Lees hier zijn verslag