Ons dialect in Minsel en Kiesekom…

Ons dialect – ons Minsels en Kiesekoms – verdwijnt stilaan .. de ouderen onder ons spreken het nog, de jongeren spreken ‘op de letter’, zoals men dat vroeger zei als men ABN of schoon Vlaams sprak.

In het boek ‘Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon’, J.F. Tuerlinckx, 1886 vind je nog oude woorden vanuit onze streek.

Laat ons de toekomst zelf ook lijsten aanleggen met dialectwoorden en hun betekenis. Zo vermeldt Octaaf Duerinckx in zijn lijst : ‘ale Bekes helepe zei het begenke en zpiste in de zieje’.  ( e wordt uitgesproken als een doffe e). Of Lydie Van Cauwenbergh in haar boekje : ‘huppeling : oorkussen’.