Enkele historische kaarten on-line..

16 maart 2014 – Recent kan je op http://www.geopunt.be/kaart enkele historische kaarten van Meensel-Kiezegem bekijken: Fricx (1712), Ferraris (1777), Vandermaelen (1846 – 1854) en Popp (1842 -1879). Het mooie is dat de kaarten van alle gemeente aan elkaar ‘geplakt’ zijn zodat je naadloos van de ene gemeente naar de andere kan ‘wandelen’. Ook vind je er de recentste luchtfoto’s terug van je omgeving !

Verbouwingsplannen van onze kerken

24 december 2013 – Voor zowel de kerk van Meensel als voor die van Kiezegem zijn er in het verleden verbouwingsplannen geweest. In Meensel wou men de kerk vergroten. In Kiezegem moest er een nieuwe kerktoren voorzien worden. Een blik werd geworpen op enkel plannen.. bekijk deze in de mappen ‘kerk Meensel’ en ‘kerk Kiezegem’.

WO I & de afgeschoten kerktoren van Kiezegem

24 maart 2013 – Op http://www.liberaalarchief.be/iconografie-oorlogsfotos-jeanpecher.html is een opmerkelijke fotoreportage van Jean Pecher te vinden. De Antwerpenaar Jean Pecher maakte de ganse WO I mee, beginnend in onze contreien, eindigend aan het IJzerfront. Jean Pecher was ook een amateur-fotograaf. Zo nam hij foto’s van alle oorlogssituaties waarin hij terecht kwam. Op de terugweg uit Halen, passeerde hij door Kiezegem en zag hoe de Belgische genie hier de kerktoren opblies. Hij maakte er een foto van !  De genie deed dit om te voorkomen dat de Duitsers deze toren zouden misbruiken als referentiepunt of observatiepost. Ook de windmolen iets verder op de Molenberg werd om die reden opgeblazen… zie ook verder in de rubriek ‘Geschiedenis’ -> ‘WO I’

www.meensel-kiezegem.be nodigt uit …….

20 oktober 2012   … op de laatste lezing van WINAR,  – Wingse Archeologische Dienst – bekijkt met een archeologische bril de gemeenten Rotselaar, Holsbeek , Bekkevoort en Tielt-Winge. Meer info vind je op www.winar.be. Op 9 november 2012 gaat er een laatste lezing door over vondsten uit het verre verleden, gevonden op een paar kilometer van onze beide dorpen, in Assent.
Laat dit een aanloop zijn tot de info die in de nabije toekomst op onze website zal verschijnen over gelijkaardige oude voorwerpen die Robert De Cock, Tielt, hier in Meensel-Kiezegem vond.

Vernieuwde website eindelijk online

8 mei 2012 – De vernieuwde website van Meensel-Kiezegem is nu eindelijk online. De extra bijdrage is vooral te vinden in de categorie ‘Geschiedenis’. Hierin wordt aan de hand van verschillende sub-categorieën de geschiedenis en het erfgoed van Meensel-Kiezegem verder uitgediept: de kerk van Meensel, de kerk van Kiezegem, WO I, de familie Kenes, de familie Van Der Noot, de hoeve Nijsselrode, oude landkaarten, oude foto’s , foto’s vroeger – nu, den tram, ………..