Over Meensel-Kiezegem

Meensel-Kiezegem … “Dat zegt mij iets”, zeggen vele mensen.

Dat ‘iets’ verwijst enerzijds naar Eddy Merckx – toch één van de beroemdste Belgen – die hier geboren is. Anderzijds kent men onze beide dorpen dan van dat programma van Maurice De Wilde over ‘den oorlog’….. maar over dit laatste verwijzen we graag naar de website van de nieuw gevormde vereniging NCPGR Meensel-Kiezegem ’44, een samensmelting van de twee vroegere verenigingen.

Maar Meensel-Kiezegem is meer dan dat … het waren 2 parochies die op het eind van het Ancien Régime, in 1824, samengevoegd werden tot één gemeente. Het ligt op de glooiingen van het Hageland, Kiezegem in het westen en Meensel in het oosten. Sinds de laatste gemeentefusies in 1977, behoort het nu toe tot de grotere gemeente Tielt-Winge, provincie Brabant, België.

Meensel-Kiezegem heeft een oppervlakte van 6,52 km² en telde in 2007 een 1212 inwoners. Meensel-Kiezegem is gelegen in het Hageland en de bodem bestaat uit zandleem. Ongeveer 8% is bebost. Er is nog akkerbouw, vee- en fruitteelt. Deze fruitteelt laat dan ook het mooiste van zich zien tijdens de bloesemperiode in het voorjaar.

Betreft bezienswaardigheden, verwijzen we naar de St-Mattheüskerk van Meensel, de St-Pieterskerk te Kiezegem, het kapelleke van Spikdoorn, het wit huis van Kenes, ….

Maar over dit alles en de verdere geschiedenis & folklore kan je dus meer vinden op deze website.

Links

Er zijn vele websites die we tegenkomen en raadplegen op ’t internet. Hierbij een overzicht:

Verenigingen M-K

KVLV Meensel-Kiezegem              via hun facebook

KLJ Meensel-Kiezegem                 http://klj-meenselkiezegem.be/

Landelijke Gilde Meensel-Kiezegem   http://meensel-kiezegem.landelijkegilden.be  of via hun facebook

FC Meensel-Kiezegem                 www.dewanhoop.be

NCPGR Meensel-Kiezegem ’44      via de nieuwe website

Kermisvrienden Meensel              www.meenselkermis.be

Kiezegem kermis                        www.kiezegemkermis.be

Meensel Blues                            www.meenselblues.be

Sympathisanten en ondersteunende bedrijven

INTAGO                                           www.intago.eu

Fruit Vanhellemont – De Fruitkist     http://shop.fruitvanhellemont.be/ 

CERA                                             www.cera.be

Prov. Vl-Brabant , “straffe streek”   http://straffestreek.be

Ofsar vzw                                     www.ofsar.be

Hageland online                            www.hagelandonline.be

Drukkerij Nelma                            www.nelma.be

Fruit Vanhellemont – De Fruitkist     http://shop.fruitvanhellemont.be/ 


Geraadpleegde erfgoedbronnen

archief tram & buurtspoorwegen                                  www.delijn.be/over/vlatam/index.htm

actagena – werkgroep familie kunde Oost-Brabant           www.actagena.org

agentschap Kunsten en Erfgoed – Vlaams gewest            www.kunstenerfgoed.be

Archeonet Vlaanderen                                                www.archeonet.be

Archeonet Vlaanderen                                               Erfgoed.be

Belgian War Dead Register                                        www.wardeadregister.be

cartesius ( kaarten)                                                 http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/

centrale archeologische inventaris                                cai.erfgoed.net/

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed in Tielt-Winge (Vlaams Instituut onroerend erfgoed)
inventaris.vioe.be/dibe/geheel/20259

De Inventaris van het Wereldoorlogerfgoed                   inventaris.vioe.be.woi

erfgoed Vlaanderen                                                  www.toekomstvooronsverleden.be

familiekunde Vlaanderen vzw                                     www.familiekunde-vlaanderen.be

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed VZW     www.faronet.be

Forum Vlaamse Archeologie vzw                                www.f-v-a.be/

FORUM VOOR ERFGOEDVERENIGINGEN VZW             www.forumerfgoedverenigingen.be

gefusilleerden                                                        gefusilleerden.startpagina.be/

gefusilleerden en gedeporteerden uit de tweede wereldoorlog    www.praats.be/gefusilde1.htm

geneanet                                                              www.geneanet.be

genearchief – geneologie in het hageland                    www.genearchief.be

geopunt

Geschiedenis België                                                geschiedenis-belgie.besteoverzicht.nl/

Heca 1944                                                            www.heca1944.be

Heemkunde Brabant                                               www.heemkundevlaamsbrabant.be/index.htm

Heemkunde Limburg                                              www.heemkunde-limburg.be

Heemkunde Vlaanderen                                          www.heemkunde-vlaanderen.be

Heraldiek                                                             heraldiek.2link.be/

Heraldry of the World                                             www.ngw.nl

Het Centrum van Religieuze Kunst en Cultuur vzw       www.crkc.be

Kaarten                                                               www.patrimoine.met.wallonie.be/cartothèque

Kaarten van Ferraris                                              www.kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferraris_nl.html

Kaarten van Popp                                                 www.kbr.be/collections/cart_plan/collections/collections_nl.html 
KADOC                                                              http://kadoc.kuleuven.be/nl/index.php

KADOC – kapelletjes in Vlaams-Brabant                     http://kadoc.kuleuven.be/kapelletjes/vlaams-brabant.php

Kamer van volksvertegenwoordigers België – archief    www.dekamer.be/kwcr/

Katholieke Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving
kadoc.kuleuven.be/nl/

Kerken in Vlaanderen                                             www.kerkeninvlaanderen.be

Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium – kerk inverntaris    www.kikirpa.be

Koninklijke bibliotheek van België                             www.kbr.be

Kz neuengamme                                                   www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/

Lijst van onroerend erfgoed in Tielt-Winge (Wikipedia) nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_onroerend_erfgoed_in_Tielt-Winge

Molenecho’s  (windmolens in o.a. het Hageland)         www.molenechos.org

Monumentenwacht Vlaanderen vzw                           www.monumentenwacht.be

Nationaal Geografisch Instituut                                www.ngi.be

Nostalgeo                                                         www.kaart.nostalgeo.com

Onroerend erfgoed, Vlaanderen                               www.onroerenderfgoed.be/

Oost-Brabant, Hagelandse geschied- en heemkundige kring  www.oostbrabant.org

Open kerken                                                       www.openkerken.be

Open monumenten Vlaanderen                               www.openmonumenten.be

Oude boeken                                                       books.google.be/

Oude postkaarten                                                 www.delcampe.net/

Progen – stamboom                                              www.pro-gen.be

Regionale Landschappen in Vlaanderen                     www.regionalelandschappen.be

rijksarchief in België , zoekrobot                              www.arch.be

Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed, Vlaanderen    onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be

Senaat Belgie archief                                            www.senate.be

Stichting Meensel-Kiezegem 44                               www.meensel-kiezegem44.be

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons)     www.familysearch.org

Tempeliers.be                                                     www.tempeliers.be

Tielt-Winge                                                        www.tielt-winge.be

Tielt-Winge – beeld data bank                                erfgoedbank.tielt-winge.be

Typonomie van gemeenten in Oost-brabant – Dr. fil . P. Kempeneers    www.kempeneers.org

Unesco werelderfgoed                                          whc.unesco.org

VCGH – Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek
www.familiekunde-vlaanderen.be/vcgh-vlaams-centrum-voor-genealogie-en-heraldiek

Vlaamse erfgoed bibliotheek                                 www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be

Vlaamse vereniging voor familiekunde vzw              www.familiekunde-vlaanderen.be

WINAR – Wingense aercheologische dienst              www.winar.be

Toerisme Hageland                                            www.vvvhageland.be

Vlaams instituut voor onroerend erfgoed                www.vioe.be

Hageland, varia                                                 www.denachtuil.eu/varia_kasteel-horst.htm

Vlaamse volksverhalenbank – prof S. Top               bib.arts.kuleuven.be/

Bel-Memorial                                                    www.bel-memorial.org

wikipedia Meensel-Kiezegem                                nl.wikipedia.org/wiki/Meensel-Kiezegem

 

 

 

 

 

Over deze website

 

Wie zijn we ?

Deze website is indertijd ontstaan uit een idee van Geert Michiels en Pieter Lambrechts, beide inwoners van Kiezegem. De ene omdat hij wat meer wou doen met zijn zelfgemaakte foto’s, de andere omdat hij meer informatie wou opzoeken en verzamelen over de geschiedenis van het dorp. Guy Hendrickx zorgde voor de inbreng van de vele verhalen. Maar spijtig genoeg hadden de initiatiefnemers minder tijd om aan deze passie te blijven sleutelen.

In 2006 werd de website overgedragen aan de Stichting Meensel-Kiezegem ’44. Hierdoor werd de broncode van de website geactualiseerd en de website onderhouden door de webmaster Tom Devos.

En dan…… het moet eind 2011 geweest zijn dat Ronny Olemans en Geert Daenen, beiden woonachtig in Meensel-Kiezegem, bij toeval ontdekten dat zij eenzelfde passie deelden. Wat begon als een gezonde interesse groeide langzaam uit tot een, nog steeds gezonde passie voor de historiek van Meensel-Kiezegem. Dit vertaalde zich in eerste instantie in het actief verzamelen en catalogeren van geschriften en afbeeldingen.

Meensel-Kiezegem heeft namelijk heel wat historici, al dan niet met een academische achtergrond, geïnspireerd tot het neerschrijven van de lokale geschiedenis. Het is verbazingwekkend wat terug gevonden wordt op websites, in archieven, bibliotheken, boekhandels en privé verzamelingen. Talrijk zijn ook de schilderijen, schetsen en foto’s met als onderwerp het “dagelijkse leven” en de prachtige dorpsgezichten. Ook de “levende” verhalen, doorgegeven van ouder op kind zijn talrijk en laten toe het verleden van Meensel-Kiezegem te reconstrueren.

Van bij de start hadden we de bedoeling op één of andere wijze onze verzameling publiek toegankelijk te maken. Na een korte zoektocht trokken we onze stoute schoenen aan en namen we contact met Tom Devos die ons verheugde met het nieuws dat we hiervoor de reeds bestaande website www.meensel-kiezegem.be konden gebruiken.

Het onbaatzuchtig doel van ons samenwerkingsverband is “op een wetenschappelijk verantwoorde wijze de algemene historie, folklore en antropologie van Meensel-Kiezegem en de inwoners te verzamelen, bestuderen en toegankelijk te maken voor een ruim publiek.”

Geschiedenis verhalen en bewaren voor onze kinderen is dus het doel. We verzamelen gekende feiten maar trekken geen conclusies, de geschiedenis is wat ze is !

Centraal Europa was door de eeuwen heen een toneel van talrijke turbulente gebeurtenissen waarvoor de inwoners van Meensel-Kiezegem, rechtstreeks of onrechtstreeks, een zware tol betaalden. We noteren ook tal van gebeurtenissen die gemaakt hebben dat wij het vandaag goed hebben in onze contreien. Ook dat is geschiedenis. Denk maar aan de industriële revolutie, het ontstaan van de landbouw, fruitteelt, buurtspoorwegen, het onderwijs, verenigingsleven en nog veel meer.

Geachte bezoeker, al die gebeurtenissen maakten van Meensel-Kiezegem wat het nu is. Een prachtig dorp met twee kerken, een rijk verenigingsleven … een “parel in het Hageland”.


Voelt u ook de passie ?

Ronny en Geert