Een klaslokaal in de jaren ’40 (8)

Toen nog een klaslokaal halverwege de jaren ’40 onder toezicht van Frans Hendrickx, , nu het huidige lokaal van KLJ Meensel.

Linkerzijde van de foto:

 • Tegen de stoof
  • 1ste: Marcel de Ruyter
  • 2de: Willy Mathues
  • 3de: Remi Meerkens
 • Muurkant van de klas
  • 1ste: Arthur Cockx
  • 2de: Jean Reynders
  • 3de: Jos Pasteyns

Rechterzijde van de foto:

 • De kant van de stoof
  • 1ste: Ferdinand Cauwbergs uit de “woubeek”
  • 2de: Jef Debrier
  • 3de: André Vanroelen
  • 4de: Jos Cauwbergs (van Tops)
  • 5de: Frans Vander Haegen (van Jef & Germaine van kerkes)
 • Kant van het venster in deze rij
  • 1ste: Frans Timmermans uit Kiezegem
  • 2de: Firmin Pasteyns
  • 3de: Frans Vanroelen (van Sisses)
  • 4de: Alfons Trompet
  • 5de: Louis Merckx

Guy Hendrickx :
“……Deze foto dateert uit de jaren 1946/47. Het ogenblik dat de brandschade van 16 februari 1944 van gemeenteschool – de klas tegen het schoolhuis én het gewezen gemeentehuis – nog niet hersteld was. Bemerk de armzalige toestand van het klasmeubilair. Het overige was in de brand gebleven. Normaal werd deze klas bezet door meester Ferdinand Duerinckx met de lagere leerjaren 1ste, 2de en 3de. Er heerste toen voor Meensel-Kiezegem het “halve dagstelsel” w.w.z. afwisselend werd er les gegeven aan de hogere graad en de volgende halve dag aan de lagere graad. En dat afwisselend tot de volgende dag. Zodoende werd de vrije donderdagnamiddag om de veertien dagen opgevangen voor de beide klassen. Deze toestand zal op zeker ogenblik verbeteren. De onder-sequester-geplaatste- goederen van de familie Broos Felix maakte dat dit woonhuis (de huidige hoeve Alois Ver Berne) dienst deed als noodklaslokaal, voor de “kleinsten”. Iemand die in 1940/41 geboren is zal u vertellen dat hij bij “Broos” in de school heeft gezeten. Het was een meer dan ’n zalige tijd voor de sloeberkes die door “het Broeck” naar school mochten en in de stallingen en de schuren speeltijd hielden en “lonkas” konden spelen. De Witte van Zichem kon hier nog één en ander bijgeschaafd krijgen. Dit worden dan ook de eerste momenten van de nieuw benoemde Jules Deraymaecker als opvolger van de niet-teruggekeerde Ferdinand Duerinckx…….”

pdf-bestand

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *