De civiele bescherming (9)

 

Ook in Meensel-Kiezegem, zoals in vele dorpen toenertijd, waren er vrijwilligers bij de Civiele Bescherming. De plaatselijke afdeling hing af van de Tiense afdeling en ging er regelmatig oefenen in de oude kazerne.

De foto’s werden genomen door Jean Daenen, ook vrijwilliger.

Op de bovenste foto (achteraan de foto is vermeld : 26 dec. 1966) – getrokken achter de oude jongensschool – herkennen we :

  • Bovenste rij, vlnr :

Desire -den Dizze- Vuerinckx, Louis Jacobs, Jef Bosmans, Eugeen Vandevin, Fons Rasschaert, Joost Berghen, Louis Cerulis, Frans Laevers, Jos Dereze, Maurice Willems, Prosper Janssens, Albert Vandermeulen, Achiel Delimon, Agnes Pijpen

  • Onderste rij, vlnr :

Frans –Sus- Schotsmans, Alfons Vancauwenberg, Gustaaf Roskin, Jean Pypen, Marcel Morren (de toenmalige burgemeester),, Marcel Verbist, de Tiense instructeur Jean Vandeput , Jos Beddegenoodts, Maurice Vuchelen (of de ‘garde’)


De onderste foto werd genomen in december 1966, tijdens de overstromingen in Werchter; grote dijkbreuken in de windtermaand december 1965 én 1966, zorgden ervoor dat Werchter vrijwel volledig blank kwam te staan. ’s Nachts werd er geholpen met het aandragen van zandzakjes.

Op de onderste foto – in de bootjes – herkennen we :

  • In de achterste boot, vlnr :

Sus Shotsmans, een Werchterse jongen, een vrijwilliger van Wersbeek, Maurice Willems, Gust Trompet

  • In de voorste boot, vlnr :

Fons Rasschaert (of nu weet je waarom hij ook Fonge Pijp wordt genoemd), Louis Janssens, Jef Bosmans, Jozef Vandegaer, een vrijwilliger van Molenbeek, Louis Cerulis

Blijkbaar was er achteraf nog een attractie… een streekvreemd dolfijnachtig waterdier raakte verzeild in deze wateren…

Zie ook meer achtergrond over deze overstromingen:
http://www.esat.kuleuven.be/scd/docs/Masterproef_Maarten_Breckpot.pdf

Over de Civiele Bescherming vind je meer info op www.civieleveiligheid.be

pdf-bestand

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *