Van Meensel en Kiezegem naar Meensel-Kiezegem

Een duidelijke samenvoeging van twee verschillende entiteiten, zeg maar gemeenschappen of parochies. Meensel enerzijds en Kiezegem anderzijds. Bevolkingsgroepen met eigen dialectische accenten en klanken, eigen gebruiken en gewoonten met een geëigend Hagelands volksleven. Vraag voor vandaag: wanneer en waarom deze samenvoeging? Met een besluit van 1 december 1824, uitgevaardigd door Willem I van Oranje, Koning der Nederlanden, komt er een ordonnantie die tot de samenvoeging leidt van de twee parochies tot één gemeente. Gemeenschappelijk konden deze gemeenten zich beroepen op het bezit van elk haar eigen administratie, eigen gemeentehuis, eigen secretariaat, eigen veldwachter en onderwijs. De bevolkingsdichtheid schommelt rond de 68,5 inwoners per km2. De precieze afbakening van de dorpsgrenzen gebeurde bij proces-verbaal.

Kiezegem: 1 maart 1824
Meensel: 19 maart 1824
De oppervlakte van Meensel-Kiezegem bedraagt dan 655,5 ha.