Sint Anthonius & Sint Elooi

Sint Anthoniusviering

Op de feestdag van Sint Anthonius werden varkenskoppen, pensen, worstenbrood, boerenbrood en zelfs vlaaien door de landbouwers geofferd. Een zeer oud gebruik ter ere van Sint Anthonius.
 Het was een feestdag met hoogmis om 10 uur. ’s Avonds liep dat uit op de winterkermis in de danszaal van August Pypen. De “Sint Anthonius met zijn varken” werd gevierd. Vooral om geluk en alle bijstand in de veestapel werd gebeden, geofferd en de relikwie aangeboden De relikwie van Sint Anthonius is een van de mooiste voorwerpen uit de bezittingen van de Sint Pieterskerk te Kiezegem.
Na deze mis werd door de kerkmeester van dienst aan de kerkdeur deze geofferde varkenskoppen e.a. verkocht bij opbod.
De misdienaars moesten deze aangeboden offers dan aan de mensen tonen en de kerkmeester leidde, staande op een kerkstoel voor de kerkdeur de verkoop ter ere van Sint Anthonius.
Voor de misdienaars betekende dit een extra duit in het zakje want na de verkoop stonden zij daar met vettige, verkleumde en naar pekelriekende handen. Als koorknaap daar een tijdje rondzeulen met een halve varkenskop. Je had de eerste dagen na dit vertoon niet meer het zelfde succes bij de jonge meiden. Wat vooraf als een succesnummer werd verhoopt, bleek nadien al eens uit te draaien op een scheldnummer: je kreeg dan de roepnaam -hé varkenskop -hé pensendraaier-hé broodzeug..
typische scheldnamen .

Sint Elooiviering

De Sint Matheusparochie te Meensel heeft eveneens een patroonviering op 1 december van elk jaar.
Na de plechtige hoogmis was er de wijding van paarden en allerlei landbouwalaam.
Vandaag de dag wordt er de zondag na 1 december na de hoogmis telkenjare een wijding gehouden waarop vooral tractoren, auto’s en de laatste jaren vervolledigen ook dieren de traditionele stoet.
De deelnemers aan de wijding worden getracteerd op een receptie in de parochiezaal.

(Bron : Guy Hendrickx)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *