Processie naar de kapel van Spikdoorn

 “De Veldkapel ” De parochie Meensel bleef terzake een hele tijd afzijdig . het is dankzij de acties van KWB dat deze lokale bedevaart nu door de beiden parochies gezamenlijk wordt georganiseerd .Heden ten dage zijn het de beiden parochies die gezamenlijk actief zijn. Op hetzelfde moment vertrekken zowel te Meensel als te Kiezegem de biddende parochieanen op gezegde mei-avonden naar de kapel van Spikdoorn gelegen op een boogscheut van de Kapellekensweg in de omgeving van de watertoren.

De legende. Omstreeks 1655 zou de herder van ” ’t Hoff ter Silverberghe “, dat behoorde aan de heer van Attenrode, bij het hoeden van de schapen in de omliggende bossen een Lieve-Vrouwbeeldje in klei gevonden hebben.Verheugd over deze vondst keerde de schaapherder naar ’t Hof terug en borg het beeldje zorvuldig weg in een oude kast. Hoe groot was zijn verbazing toen hij ’s anderendaags vaststelde dat het beeldje verdwenen was. Diep bewogen keerde de herder naar de bossen terug en vond er het beeldje weer op dezelfde plaats. Nogmaals nam hij het mee naar het Hof en sloot het weer op in dezelfde kast. Maar, de dag nadien was het weer verdwenen en weer vond hij het beeldje in het bos terug op dezelfde plaat als voorheen. Dit gebeuren herhaalde zich telkenmale hij het beeldje weer naar het Hof bracht. Eindelijk zagen de herder en de bowoners van ’t Hof in dat O. L. Vrouw volstrekt te midden van die sparrenbosjes wilde wonen. Door dit voorval besloten ze dan de nu nog steeds bestaande kapel de bouwen op de flank van de ” Mannenberg “, omzoomd door een bosje spikdoornstruiken. Vandaar ook de naam ” Kapelletje van Spikdoorn “. Vanop de plaats waar het kapelletje staat heb je een mooi uitzicht over de omliggende streek. In de oorlog 1940-1945 was dit dan ook een verzamelplaats van plaatslijke weerstandsgroepen.

(bron: Jef De Bruyn)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *