Geschiedkundige feiten en cijfers.

Eerste vermeldingen van Meensel en Kiezegem.

Naamgeving door de eeuwen heen.
Meensel : Menzele (1132), Meensele (1247), Meensel (1559-1606-1784)
Betekenis : Nederzetting op gemeenschappelijke grond.

Kiezegem : Kisenghem (1155), Kysekim (1171), Kiesechem (1256), Kyesegem (1523-1524), Kiesecum (1599), Kiesecom (1616), Kiesegem (1824), Kiezegem (begin 1900?)
Betekenis : Wijst op de woning van een persoon wiens naam men niet goed kan aanduiden. (Kiso ?)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *