De St-Sebastiaansgilde : 400 jarig bestaan (45)

 

(foto: Davy Ickx)

 In 1960 vierde de St-Sebastiaansgilde haar 400-jarig bestaan.  1960 .. dit jaartal is gebaseerd op wat op de gildevlag is vermeld : 1560 -1960 (zie ook foto nr 19). Zie hierover – onderaan – de info die Guy Hendrickx nog geeft …… de viering ging door in 1956 !

Op de bovenste rij :  Frans Basteyns (4), Emiel Hendrickx (1) , Propser Pasteyns (6), Leander Lissens (2), Frans Schotsmans, Jules Cauwbergs (3), Leon Neyns.

Op de middelste rij : Celine Janssens (echtgenote v.1), Richard Bouvin, Leonie Van Cauwenbergh (echtgenote v. 2), Anna Verhoeven (echtgenote v. 3),  Louisa Debord (echtgenote v.4), Maria Coeckelberghs (echtgenote v.5),  Louisa Van Hellemont (echtgenote v.6),  Theresia Merckx (echtgenote Fransz Schotsmans, Kiezegem), Frans Hendrickx, Alfonsine Janssens (echtgenote v.7).

Zittend : Petrus Ottenbourgh (5), Alfons Craeninckx, Ermilinde Coeckelberghs en echtgenoot Frans Coeckelberghs, Leon Vuchelen (7) en Willy Vanhoof met zijn accordeon.

In een vroeger doorgestuurde foto (nr 19) laat Davy Ickx het volgende weten: “… In het gildeboek staat nog wat informatie over het vaandel :….In 1959 werd besloten tot aankoop en de vlag werd geleverd op 26/02/1960. Ze werd bekostigd door Keizer Frans Coeckelberghs (kostprijs 6.609 frank) en werd gemaakt door Manufacture De Dijle, Lange Schipstraat 11 in Mechelen. Met de aankoop van deze vlag wilde men de gildebroeders en –zusters bedanken die meewerkten aan het succes van de dansgroep, die tussen 1955 en 1960 reeds heel wat prijzen had weggekaapt en zelfs enkele optredens tijdens Expo ’58 mochten verzorgen….”

Keizer Frans Coeckelberghs herken je doordat hij de breuk draagt van de gilde. 

Guy Hendrickx, over waarom hij het niet is met de accordeon : “… Inderdaad op dat ogenblik “draaide” ik 21 maanden legerdienst en de danspartij die de gildeleden op hun feest wilden brengen werd begeleid door Willy Van Hoof. Vandaar dat ik twijfel aan het opgegeven jaar 1960. Op de braak wordt vermeld: 1555 als oudste datum. Vandaar dat 1955 voor de handliggend het 400 jarige zou kunnen betekenen. Ik probeer dat terug te vinden in een oud verslagboek….”

En het oud verslagboek vermeldt het volgende (bron: Davy Ickx) :

viering 400 jarig bestaen 1956

Waarde Gilde broeder en zusters.

Dames en Heere

De sint Bastiaens gilde van Meensel viert heden feest, en Als Koning dezer Gilde ben ik gelukkig u hier allen welkom      Te heeten

In de Eerste plaats moet ik hier de plaatselijke geestelijke en wereldlijke overheid den dank de Gilde betuigen De Burgemeester en de zeer Eerwaarde Pastoor, die door hun tegenwoordigheid blijk geven van hun medeleven in ons feest verder Bedank ik de Heer Verbessel Conserfatoor van schoone kunsten te Brussel Die steeds paraat gevonden wordt om

Ons met raad en daad bij te staan Mijnheer Verbessel is specialist in het vak en zijn vingerwijzingen en raad gevingen zijn ons zeer welkom geweest En wij hopen bij hem steeds steun en raad te vinden in ons gilde leven Nog een woord van dank aan de talrijke gilde vant gewest die opgekomen zijn om hier met ons dit Eeuwfeest te vieren In zonderheid dank ik de Hoofdmanen En Leiders die bij hun leden het gildeleve en de Flockloristische gebruiken hoog houden Zij zijn de voortrekers van de bezielers van onze Eewoude Gilden Ik ben fier omdat wij hier vandaag zo talrijk zijn samengekomen om getuigenis af te leggen van de broederlijke geest die onze gilde bezielt. De sint Bastiaens gilde van Meensel heeft de jongste tijd aan soort Gelijke feestelijkheden deelgenomen en wij laten geen gelegenheid voor bij gaan als Het mogelijk is en gepast komt om in Groep op te treden overal waar wij reeds geweest zijn vonden wij steeds de zelfde Hartelijkheid van de onderscheidene groepen Daar tegenwoordig. Het volstaat dat men lid is van een gilde Om met open armen ontvangen te worden. Men vraagt er niet wie Gij zijt of van waar gij komt. Gij zijt een gilde broeder of gilde zuster

Limburgers verbroederen zich met west vlamingen en de Brabanders voelen zich Thuis in de noorderkempen. Dan wordter nog eens Echt aan volkfeest gedaan Dan beleeft men nog eens echte volksvreugde en rein genot straks zullen hier  volkdansen en spelen uitgevoerd worden de Jorie (jury) zal oordeelen aan wie de prijzen toekomen Ik wensch aan de  ededingenden groepen veel successe en aan de kijkers een gezellige en aangename middag ziedaar einige bewijzen vant 400 jarig bestaan der sint Bastiaens gilde meensel In negentien hondert zes en vijftig  

Lijst der deelnemende gilde op

Gilde feest te Meensel 1956 – 400 jarig bestaan

Gilde_____________________________________ Attenrode

Gilde_____________________________________ Kieseghem

Elewijt____________________________________ Elewijt

Gooik_____________________________________ Gooik

Gilde_____________________________________ weerde

Gilde_____________________________________ wespelaar

Gilde_____________________________________ schiplaeken

Gilde                                                                    zichem

De deelnemers vant 400 jarig bestaan van Meensel

Frans Coeckelberghs en Echtgenoot

prospeer Pasteijns          

Jul Cauwenberghs          

Frans schotsmans          

Leon Lissens

Leon Nijns                      

Jozef Craaninckx            

Alfons Craaninckx

Jozef Vanderhagen

Frans Pasteijns              

Frans Trompet

Leo veuchellen               

Peterus ottenburghs

Emil Hendrickx

Frans smets

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *